جلسه معلوماتی اجتماعی

دری

Rangebank BESS site image

جلسه معلوماتی اجتماعی

دری

Rangebank BESS shown in setting

Rangebank BESS

Rangebank BESS (سیستم ذخیره انرجی باتری) یک باتری در مقیاس-شبکه برق است که از طریق ایستگاه ترمینال کرنبورن به شبکه انتقال برق ویکتوریا متصل می شود. BESS که در پارک تجاری Rangebank در 280S Evans Road، کرنبورن غربی در ویکتوریا موقعیت دارد، ظرفیت 200 مگاوات / 400 مگاوات ساعت انرجی قابل اعتماد و انعطاف پذیر را در اختیار ویکتوریایی ها قرار می دهد. ساخت و ساز BESS قرار است در جولای 2023 شروع شود و در اواخر سال 2024 به اکمال برسد.

Rangebank BESS (سیستم ذخیره انرجی باتری) یک باتری در مقیاس-شبکه برق است که از طریق ایستگاه ترمینال کرنبورن به شبکه انتقال برق ویکتوریا متصل می شود. BESS که در پارک تجاری Rangebank در 280S Evans Road، کرنبورن غربی در ویکتوریا موقعیت دارد، ظرفیت 200 مگاوات / 400 مگاوات ساعت انرجی قابل اعتماد و انعطاف پذیر را در اختیار ویکتوریایی ها قرار می دهد. ساخت و ساز BESS قرار است در جولای 2023 شروع شود و در اواخر سال 2024 به اکمال برسد.

Rangebank BESS

چرا ذخیره باتری؟

ذخیره سازی باتری یک عامل ضروری برای انتقال انرجی است که به مطابقت تولید انرجی های تجدیدپذیر نظر به تقاضا کمک می کند. Rangebank BESS ظرفیت میزبانی انرجی های تجدیدپذیر ویکتوریا را افزایش می دهد و در عین حال خدمات سیستمی ضروری را برای حمایت از عملکرد ایمن، مطمئن و قابل اعتماد سیستم برق استرالیا ارائه می دهد.

برق رسانی 80,000

Home icon

خانه های ویکتوریایی برای یک ساعت در دوره های اوج مصرف

برابر با 5 ساعت

Clock icon

انرژی قابل اعتماد برای تمام 31,000 خانه در کرنبورن

اجرائی در اواخر 2024

Calendar icon

برای حمایت از عملکرد ایمن، مطمئن و قابل اعتماد شبکه برق ویکتوریا

اجرائی در اواخر 2024

Calendar icon

برای حمایت از عملکرد ایمن، مطمئن و قابل اعتماد شبکه برق ویکتوریا

برابر با 5 ساعت

Clock icon

انرژی قابل اعتماد برای تمام 31,000 خانه در کرنبورن

برق رسانی 80,000

Home icon

خانه های ویکتوریایی برای یک ساعت در دوره های اوج مصرف

چرا ذخیره باتری؟

ذخیره سازی باتری یک عامل ضروری برای انتقال انرجی است که به مطابقت تولید انرجی های تجدیدپذیر نظر به تقاضا کمک می کند. Rangebank BESS ظرفیت میزبانی انرجی های تجدیدپذیر ویکتوریا را افزایش می دهد و در عین حال خدمات سیستمی ضروری را برای حمایت از عملکرد ایمن، مطمئن و قابل اعتماد سیستم برق استرالیا ارائه می دهد.

با ما بپیوندید - جلسه معلوماتی اجتماعی

لطفاً در هر وقتی از روز جمعه تاریخ 28 جولای بین ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر از ما دیدن کنید

Hall 1, Cranbourne West Community Hub
4 Flicka Blvd, Cranbourne West VIC 3977

بیشتر بدانید

rangebankbess.com
contact@rangebankbess.com
1800 954 615 (رایگان)

با ما بپیوندید - جلسه معلوماتی اجتماعی

لطفاً در هر وقتی از روز جمعه تاریخ 28 جولای بین ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر از ما دیدن کنید

Hall 1, Cranbourne West Community Hub
4 Flicka Blvd, Cranbourne West VIC 3977

بیشتر بدانید

rangebankbess.com
contact@rangebankbess.com
1800 954 615 (رایگان)

شرکای پروژه

با افتخار ارائه شد توسط

Eku energy logo
Shell energy logo
Perfection Private logo

اکمال شده توسط

Fluence logo

اکمال شده توسط

Fluence logo
Perfection Private logo
Shell energy logo

شرکای پروژه

با افتخار ارائه شد توسط

Eku energy logo